Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15

IV P 244/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt IV P 244/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku w IV Wydziale Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Helmin Ławnicy: Barbara Kałużna, Ewa Wiśniewska Protokolant: stażysta Magdalena Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Malborku na rozprawie, sprawy z powództwa C. R. , przeciwko pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w T. o odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) Spółdzielni Mieszkani
Czytaj więcej»

I C 690/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zwrot poszkodowanemu celowych, ekonomicznie uzasadnionych wydatków poniesionych w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej
Sygn. akt I C 690/15 UZASADNIENIE Powódka K. H. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) S.A w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 16.586,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu (k. 2-3). W uzasadnieniu powódka wskazał, iż jej samochód M. (...) nr rej (...) został uszkodzony w kolizji, której sprawcą była kierowca posiadający polisę ubezpieczenia OC wykupioną u pozwanego. Powód zgłosiła szkodę , jednak pozwany wypłac
Czytaj więcej»

I C 718/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 718/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.R. J. Ł. Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Wrzeszcz po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 r. w Malborku na rozprawie sprawy z powództwa H. R. (1) , J. R. (1) i M. R. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki H. R. (1) kwotę 45.000 zł (cz
Czytaj więcej»

I C 887/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt I C. 887/15 UZASADNIENIE Powód M. M. pozwem z dnia 21 grudnia 2015 roku / data nadania w Urzędzie Pocztowym / domagał się zasądzenia od pozwanej W. F. kwoty 34.100 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty: -21.800 zł od dnia 02.01.2015 roku do dnia zapłaty ; -12.300 zł od dnia 07.03.2015 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania . W uzasadnieniu wskazał , iż wraz z T. O. jako wspólnicy spółki cywilnej (...) s c. M. M. , T. O. „ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarl
Czytaj więcej»

IV P 175/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Sygn. akt IV P 175/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Malborku w IV Wydziale Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Helmin Protokolant: stażysta Magdalena Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Malborku na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. , przeciwko pozwanemu A. K. o sprostowanie protokołu powypadkowego I oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2015 roku pow
Czytaj więcej»

I C 22/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 22/19 (wcześniej: I Nc 3061/18) POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2019 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Malborku I Wydział Cywilny M. K. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 roku w Malborku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko A. K. o zapłatę w przedmiocie wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności p o s t a n a w i a: oddalić wniosek UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 445/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-07-21

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 03 sierpnia 2008 r.
Sygn. akt: I C 445/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Błaszczyk Protokolant: sekr. sądowy Jolanta Kłębucka po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. w Malborku sprawy z powództwa M. D. (1) , K. W. , A. D. , K. D. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. D. (1) kwotę 40.000 zł
Czytaj więcej»

I C 461/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkalnym zasobie gminy oraz skutecznego rozwiązania umowy najmu
Sygn. akt I C 461/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.R. Jarosław Łukowski Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Wrzeszcz po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. w Malborku na rozprawie sprawy z powództwa H. H. (1) przeciwko Gminie M. M. o ustalenie I ustala bezskuteczność wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy (...) w M. dokonanego przez pozwaną Gminę M. M. w st
Czytaj więcej»

I C 690/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zwrot poszkodowanemu celowych, ekonomicznie uzasadnionych wydatków poniesionych w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej.
Sygn. akt: I C 690/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Błaszczyk Protokolant: sekr. sądowy Jolanta Kłębucka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Malborku na rozprawie sprawy z powództwa K. H. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. H. kwotę 16.380,97 zł (szesnaś
Czytaj więcej»

I C 531/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawa prawna art. 840 paragraf 1 pkt. 1 kpc
Sygn. akt: I C 531/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Błaszczyk Protokolant: sekr. sądowy Jolanta Kłębucka po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Malborku sprawy z powództwa J. T. , D. T. przeciwko G. V. N. S. F. I. Z. z siedzibą w W. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 powództwo oddala; 2 odstępuje od obciążania powodów J. T. i D. T. kosztami postępowania
Czytaj więcej»