Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13

I C 690/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zwrot poszkodowanemu celowych, ekonomicznie uzasadnionych wydatków poniesionych w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej
Sygn. akt I C 690/15 UZASADNIENIE Powódka K. H. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) S.A w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 16.586,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu (k. 2-3). W uzasadnieniu powódka wskazał, iż jej samochód M. (...) nr rej (...) został uszkodzony w kolizji, której sprawcą była kierowca posiadający polisę ubezpieczenia OC wykupioną u pozwanego. Powód zgłosiła szkodę , jednak pozwany wypłac
Czytaj więcej»

I C 718/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 718/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.R. J. Ł. Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Wrzeszcz po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 r. w Malborku na rozprawie sprawy z powództwa H. R. (1) , J. R. (1) i M. R. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki H. R. (1) kwotę 45.000 zł (cz
Czytaj więcej»

IV P 175/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Sygn. akt IV P 175/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Malborku w IV Wydziale Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Helmin Protokolant: stażysta Magdalena Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Malborku na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. , przeciwko pozwanemu A. K. o sprostowanie protokołu powypadkowego I oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2015 roku pow
Czytaj więcej»

I C 887/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt I C. 887/15 UZASADNIENIE Powód M. M. pozwem z dnia 21 grudnia 2015 roku / data nadania w Urzędzie Pocztowym / domagał się zasądzenia od pozwanej W. F. kwoty 34.100 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty: -21.800 zł od dnia 02.01.2015 roku do dnia zapłaty ; -12.300 zł od dnia 07.03.2015 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania . W uzasadnieniu wskazał , iż wraz z T. O. jako wspólnicy spółki cywilnej (...) s c. M. M. , T. O. „ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarl
Czytaj więcej»

IV P 244/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt IV P 244/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku w IV Wydziale Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Helmin Ławnicy: Barbara Kałużna, Ewa Wiśniewska Protokolant: stażysta Magdalena Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Malborku na rozprawie, sprawy z powództwa C. R. , przeciwko pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w T. o odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) Spółdzielni Mieszkani
Czytaj więcej»

IV P 214/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 214/15 POSTANOWIENIE Dnia 24/11/2015 r. Sąd Rejonowy w Malborku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Helmin Ławnicy: Irena Bochan Mirela Czmielewska Protokolant : stażysta Magdalena Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Malborku sprawy z powództwa P. P. przeciwko Dyrektor Zespołu (...) w N. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne postanawia: odrzucić pozew. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 czerwca 2015 r. powód domagał s
Czytaj więcej»

I C 887/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 887/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Błaszczyk Protokolant: sekr. sądowy Jolanta Kłębucka po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Malborku sprawy z powództwa M. M. przeciwko W. F. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda M. M. na rzecz pozwanej W. F. kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa pr
Czytaj więcej»

I C 443/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2019-02-01

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 443/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Malborku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Jakub Uzdowski Protokolant Małgorzata Binerat po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. w Malborku na rozprawie w sprawie z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko A. C. o zapłatę I powództwo oddala; II nie obciąża powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 22/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 22/19 (wcześniej: I Nc 3061/18) POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2019 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Malborku I Wydział Cywilny M. K. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 roku w Malborku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko A. K. o zapłatę w przedmiocie wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności p o s t a n a w i a: oddalić wniosek UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 835/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu wypłacone z tytułu OC powinno obejmować również podatek VAT zawarty w cenach części zamiennych i usług koniecznych do naprawy pojazdu obowiązującym na rynku niemieckim.
Sygn. akt I C 835/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Malborku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.R. J. Ł. Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Wrzeszcz po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Malborku na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko C. (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w P. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda Z. G. kwotę 1.275,29 euro (jeden tysiąc dwie
Czytaj więcej»